Klachtenregeling

Klachtenregeling: Als u niet tevreden bent over ons of onze werkwijze dan willen we graag met u in gesprek en meedenken over een oplossing.  Bent u van mening dat de psycholoog zich niet aan de beroepscode heeft gehouden? Dan heeft u de mogelijkheid een klacht tegen de psycholoog in te dienen bij het College van Toezicht.
http://www.psynip.nl/wat-doet-het-nip/tuchtrecht-en-klachten.html